GDYNIA - IKARA 10

Lokalizacja: ul. Ikara 10, Gdynia; Inwestor: Wspólnota mieszkaniowa "Ikara 10"; Typ: rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego; Powierzchnia użytkowa: 3269m2; Zakres opracowania: projekt budowlany, nadzory autorskie; Okres opracowania: 2011-2013; Współpraca: M. Orłowski, K.Tychulska;

80-298 Gdańsk | ul. Mirachowska 14 | 506-591-045 | 506-591-146 | biuro@carch.pl | www.carch.pl
copyrights (c) Cieszewski Architekci 2010-2019 | Informacja RODO