SOPOT - LIPOWA

Lokalizacja: Sopot, ul. Lipowa; Inwestor: prywatny; Typ: przebudowa mieszkania w zabytkowym budynku wielorodzinnym; Powierzchnia użytkowa: 80m2; Zakres opracowania: koncepcja, projekt budowlany, uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków, koordynacja międzybranżowa (konstrukcja, instalacje sanitarne i elektryczne), nadzory autorskie; Okres opracowania: 2010-2011; Współpraca: M.Orłowski;

80-298 Gdańsk | ul. Mirachowska 14 | 506-591-045 | 506-591-146 | biuro@carch.pl | www.carch.pl
copyrights (c) Cieszewski Architekci 2010-2019 | Informacja RODO